GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

01/07/2019 Quản Trị

GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus Vannamei) SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CHẤT LƯỢNG CAO – SẠCH BỆNH Con giống chất lượng cao, không mang mầm bệnh, đặc biệt đối với bệnh EMS (hoại tử gan tụy cấp tính), EHP (Vi bào tử trùng gây chậm lớn trên tôm). Không sử dụng kháng […]

Xem thêm