NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ AO NUÔI PHÒNG CHỐNG VI BÀO TỪ TRÙNG (EHP)

Ao nuôi cũ trước khi đi vào vụ nuôi mới phải được vệ sinh, xử lý kỹ nhằm làm sạch ao, chống Virus, vi khuẩn đặc biệt là vi bào tử trùng (EHP) theo quy trình như sau:

Vệ sinh thô: Thực hiện xịt rửa, cọ, chùi, vệ sinh ao, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ nuôi theo phương pháp phổ thông rồi tháo khô 2-3 ngày.

  • Ô xy hóa các chất độc hại, cáu bẩn bám trong ao nuôi: Sau khi vệ sinh thô, bơm nước từ ao sẵn sàng vào ngập mép rốn ao khoảng 30 cm, sử dụng thuốc tím nồng độ 10 ppm (10g/1 m3 nước) để ngâm rốn và bơm xịt rửa lại toàn bộ ao, quạt nước, vỉ khí (xịt đi xịt lại 3 lần). Để nước rốn sau 24h thì xã bỏ, xịt thêm nước từ ao sẵn sàng để rửa trôi các cáu bẩn, nếu sử dụng nước ngọt thì càng tốt.
  • Sát trùng ao: Sau khi Ô xy hóa các chất độc hại, cáu bẩn bám trong ao nuôi, bơm nước từ ao sẵn sàng vào ngập mép rốn ao khoảng 30 cm, sử dụng Grow TCCA nồng độ 30 ppm (30g/1 m3 nước) để ngâm rốn và bơm xịt rửa lại toàn bộ ao, quạt nước, vỉ khí (xịt đi xịt lại 3 lần). Để nước rốn sau 24h thì xã bỏ.
  • Vệ sinh trang thiết bị ao nuôi: Tháo hết các ống thổi khí, lá quạt, vỉ khí, để rửa, đập, cọ sạch rồi ngâm vào nước ngọt 24 giờ, tiếp theo ngâm vào dung dịch NaOH nồng độ 25g/ lít (ngâm trong thùng nhựa, thùng composite) trong khoảng thời gian 24 -48h giờ rồi rửa sạch lại bằng nước ngọt, để nơi khô ráo trước khi sử dụng lại.
  • Loại bỏ vi bào tử trùng (EHP): Để loại bỏ Vi bào tử trùng (EHP), tiếp tục cấp nước lại vào rốn ao như trên, hòa NaOH nồng độ 2kg/1 m3 (Lưu ý, người nuôi cần kiểm tra pH nước sau khi hòa NaOH để đảm bảo độ pH ≥12) để ngâm rốn và bơm xịt rửa lại toàn bộ ao, quạt nước (xịt đi xịt lại 3 lần), để nước tại rốn 24 giờ rồi tháo xã bỏ. Sau 24 giờ thì xịt lại ao nuôi và các trang thiết bị bằng nước ao sẵn sàng, hoặc nước ngọt (nếu có) để khô ao tối thiểu 03 ngày trước khi cấp nước nuôi.