QUY TRÌNH XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC CẤP

24/02/2020 Quản Trị

Tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước cấp cụ thể của các Farm nuôi, người nuôi tôm có thể lựa chọn các hình thức sau đây để xử lý nguồn nước cấp trước khi đưa nước vào ương gièo hoặc nuôi tôm: Các khu vực có nguồn nước nhiều chất phù sa, nước đục, nước […]

Xem thêm

Chìa Khóa Nào Cho Sự Thành Công

18/10/2019 Quản Trị

Để khắc chế hiệu quả điều kiện thời tiết vùng miền, khắc chế sự suy giảm về chất lượng môi trường nước biển hoặc nguồn nước cấp, khắc chế vị trí nuôi bất lợi ứng với các Farm nuôi cụ thể, hướng tới nuôi tôm an toàn về dịch bệnh, mật độ cao, đạt năng […]

Xem thêm